185 Seite Distelhut, Chr., Saarbrücken....................62 Emmrieh, Franz L Söhne, Neunkirchen ... 32 Ernst-Ney, Peter jun., Saarlouis............157 Fersing, Ewald, Fenne..........................146 Florian, Louis, Forbach.........................84 Geimer, Peter sen., Louisenthal................132 Hennrich, Nikol., Fraulautern..................136 Hoffmann, M., Neunkirchen......................141 Hoppstädter, Gebrüder, Spiesen.................138 Karst, Andr. Nachf., Inh. Neurohr, Friedrichs- thal ..................................... 140 Karst, Christian, Bildstock.....................66 Kühn, Heinrich, Sulzbach.......................122 Kniffler & Cie, Saarbrücken....................101 Langenbahn, Jakob, Dudweiler...................123 Leick, J., Fraulautern-Merzig..................156 Leidenberger, Hans, Sulzbach...................131 Lenhard. Heinrich, Saarbrücken..................43 Micka, Heinrich, Dudweiler.....................140 Bauwald, Hubert, G. m. b. H., Saarbrücken . 182 Saarbau-Industrie A. G., Saarlouis .... 143 Schmitt, Ludwig, Landsweiler-Beden .... 73 Schneider, M., Schaffhausen................. . 132 Wessela & Keinert, Dudweiler....................29 Witt, J., Schiffweiler-Saarbrücken ..... 52 Wittemann, W., G. m. b. H.. St. Ingbert . . 20 Benzin und Benzol. Amerikanische Petroleum Anlagen Saarland, G. m. b. H., Saarbrücken ...................135 Saar-Benzin, Gersweiler ........................22 Widenmever, Fritz, Saarbrücken..................21 Bergwerksbedarf. Armaturen werk für Gruben-Hütten und Bahn- bedarf G. m. b. H. (Sam-Werk), Kohrbach . 38 Sté des Armes Lewis.............................83 Ar not h & Bäcker, Saarbrücken..................33 Bach & Co, Saarbrücken.....................E 176 Bohr- und Schrämkronenfabrik, Sulzbach . . 75 Brun Frères, Sté Ame, Paris...............E 161 Chambournier, E., Lyon..........................90 Compagnie Générale d’Eleetricité, Paris . . 177 Sté de Condensation et d'Appli cation s Méca- niques, Paris ..............................25 Sté Alsacienne de Constructions Mécaniques, Belfort...................................E 128 Dujardin & Cie, Lille...........................87 Sté d’EcIairage et d'Applications Electriques, Arras ...................................37 Eickhoff, Gebr., Saarbrücken....................61 Ferrum, G. m. b. II., Saarbrücken ..... 52 Foraky, Bruxelles...............................91 Forges et Ateliers de Bildstock, Bildstock . . 29 Forges et Ateliers de Jeumont................E 129 Forges de Milourd, Anor (Nord)..................82 Frémieourt, J. & L., Paris......................94 Etabl. Galland, L. Paul Durand, suce., Paris . 46 Gouvy & Cie Dieulouard..........................94 Heckel, Ernst, Ges. f. Förderanlagen m. b. H., Saarbrücken ................................. 1 Heckel, G-, G. m. b. H-, Saarbrücken . letzte Deckels. Heckel & Nonweiler, Saarbrücken.................79 Heising, Stephan, G. m. b. H., Saarbrücken . 102 Jubert & Cie, Charleville.......................22 Kreis, Gebr. Völklingen .......................134 Lampes de Mineurs Wolff.........................55 Lecq & Cie, Douai...........................E 160 Sté des Appareils de Levage, Paris .... 40 Maschinenbau für Gruben- und Hüttenbedarf, Dillingen-Pachten...........................149 Monnot & Moyne (Victor Monnet), Paris . . 82 Ateliers des Mureaux, Paris....................167 Société Bateau, Paris...........................23 Seite Société Nobel, Saarbrücken.....................183 Sté Belge d’Outillage Pneumatique, Haren- Bruxelles ..................................164 Schwirrn, A., A. G-, Hambourg................... 4 Seibert, B., G. m. b. H., Saarbrücken 1 .. 5 Saar-Demag, Ottweiler.................2. Deckels. Wilhelm, J., Mulhouse...................... . 175 Beton-Brecher. Société des Armes Lewis.........................83 Bierbrauereien. Aktienbrauerei Merzig..........................147 Aktienbrauerei Saarlouis........................54 Bayerische Bierbrauerei z. Karlsberg, Hom- burg .........................................41 Becker, Gebrüder, St. Ingbert ...... 2 Bruch, G. A., Saarbrücken.......................48 Fischerbräu, Strasbourg-Schiltigheim .... 11 Ottweiler Brauerei..............................35 Schlossbrauerei A. G., Neunkirchen und Geis- lautern ...................................... 7 Walsheim - Brauerei A. G., Saarbrücken und Walsheim..............................3. Deckels. Gelochte Bleche. Ateliers de Constructions de Dilling . . . . E 144 Bohrhämmer und Abbauhämmer. Sté des Armes Lewis, Paris......................83 Forges et Ateliers de Meudon...................181 Flottmann, Saarbrücken..........................49 Bohrarbeiten. Foraky, Bruxelles...............................91 Bremsberge. Heckel, Ernst, Ges. f. Förderanlagen m. b. H., Saarbrücken ................................. 1 Frémieourt, J. & L., Paris......................94 Buchhandlungen. Bock & Seip, Saarbrücken 3......................57 v. Gruchalla. Frau, Saarlouis...................57 Librairie Parisienne (Kollin), Saarbrücken 3 . 163 Butter, Eier, Käse. Petit, François, Neunkirchen....................96 Bürstenfabriken und Mattenfabrikation. Schaeidt, Arnold, Saarbrücken..................150 Schaeidt, Fr., Saarbrücken.....................142 Chemische Fabriken. Sichel, Ferd., A. G., Saarbrücken..............103 Widenmever, Fritz. Saarbrücken 3 21 Dachdeckereien und Bauklempnereien. Arend, Louis, Saarbrücken.......................98 Bales, Joseph, Saarlouis.......................105 Engel, Joseph, Brebach....................... 141 Engel, Peter, Schafbrücke......................139 Klein, Alwin, Völklingen.......................114 Nolte, J., Saarbrücken..........................74 Sehemer. Johann, Sulzbach.......................32 Schiel, Wilhelm, Altenwald.....................108 Tliös, Peter, Friedrichsthal...................122 Dachdeckerartikel. Baltes, Gebr., G. m. b. H., Saarbrücken ... 127 Dachziegel. Stein, Leo, Saarlouis 2