I.ielitdruek v Uüniinler A Jonas, Dresden. Kathedrale in Metz Verlag v. Heinr. Stephanus, Tiier.