Nagórko, Alicja: „Jgzyk naturalny - j?zyk ogólny - dialekt (na marginesie j?zyka tzw. „wiczöw“ litewskich)“, in: Rieger, J. (Hrsg.): Studia nadpolszczyznq kresowq Vili, Warszawa 1995, S. 39-50. - " - , Jpzyk polski w Niemczech po drugiej wojnie swiatowej - co wiemy i czego nie wiemy o Polonii niemieckiej?“, in: Dubisz, S. (Hrsg.): J^zyk polski poza granicami kraju (im Druck). Reiter, Norbert.: Polnisch-Deutsche Sprachbeziehungen in Oberschlesien, Berlin 1960. Smolicz, J.J.: „Jgzyk jako wartosc podstawowa kultury“, in: Miodunka 1990, S. 23-38. Stefanski, V.M.: Zum Prozess der Emanzipation und Integration von Aussenseitern: Polnische Arbeitsmigranten im Ruhrgebiet, Dortmund 1984. Walczak, Bogdan: „J?zyk polski na Zachodzie“, in: Bartmiriski, J. (Hrsg.): Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, Band 2: Wspólczemy jezyk polski, Wroclaw 1993, S. 537-545. Wójtowicz, Janina: „O polskich nazwiskach w Zagl^biu Ruhry“, in: Szlifersztejnowa, S. (Hrsg.): Z badah nad j^zykiem polskim srodowisk emigracyjnych, Wroclaw 1981, S. 203-210. Wrzesiriski, W.: Liczba i rozmieszczenie Polaków w swiecie, Teil 2, Wroclaw 1985. 316