Kremnitz, Georg (éd.): Sprachen im Konflikt, Theorie und Praxis der katalanischen Sozio- linguisten. Eine Textauswahl, Tübingen: Narr 1979. Llengua: ¿lengua i Administrado (revue sur le catalan dans l’administration), Septembre, Barcelone: Departament de Cultura i mitjans de comunicado, Generalität de Catalunya 1982, Mas, Marta et al.: Digui, digui (cours multi-médias pour adultes non-catalanophones), Barce¬ lone: Publicacions de l’Abadia de Montserrat / Enciclopèdia catalana 1984. Millàs, Josep: „Límites de la normalización“, in: La Vanguardia, 30 avril 1990. Ninyoles, Rafael L.: Conflicte lingüistic valencià. Substitució lingüística i idéologies diglóssi- ques, València: Col. Tres i Quatre 1969. Pelegri, Iolanda: „Caractéristiques d’un curs de català per a adults catalanoparlants“, in: COM ensenyar català als adults 21 (1990), S. 32-36. Rossinyol, Jaume: Le problème national catalan, Paris/La Haye: Mouton 1974. Reniu i Tresseras, Miquel: „Le processus de normalisation“, in: Catalônia 15(1989), Centre Unesco de Catalunya. Triadù, Joan: „Norm ali tzació lingüística: entenguem-nos almenys quant als propósits“, in: Av ui, 28 février 1990. 182