Nr. 25 Liesch n. ,Riedgras‘ A. Varianten Leseti, Leseti: Bliesbruck / Bliesbrücken (Sg): 1503 kop. 17. Jh. dt. an den leches horren (AD Mos 3 J 58). Breistroff-la-Grande (Ca): 1778 or. frz. leschen vies (AD Mos 4 E 68), o Leschwiese. Brettnach (Bv): 1600 or. dt. die leischbach (AD MM B 588 Nr. 11), 1717 or. frz. lische bach / /esche borren (AD Mos 4 E 70), 1772 or. frz. laischbach (AD Mos G 999), o Lisch bach [‘laj Yparç], Lesch parch ['bj \parç], Leschbach / lischbach. Créhange / Kriechingen (Fa): 1551-1600 or. dt. in den lechen / zu lessborn (AD Mos 10 F 380), 1580 kop. 18. Jh. dt. zu lissborrn (ASHAL 20 [1908], 436), 1604/05 or. dt. in leschborn (AD Mos 10 F 380), 1663 or. frz. en lechborn (AD Mos 10 F 379), 1688 or. dt. im lòschborn (AD Mos 10 F 380), 1754 or. dt. in lorsch bronen / in lorschbronnen (AD Mos 10 F 379), o Lestborn 1. [lej'buran], Lestborn 2. [lej'buran]. Diebling (Fb): 1692 or. dt. anderseit dem lechen platz (AD Mos 4 E 123). Dillingen (SI): o Im Lech [im lej]. Éblange (Bo): 1683 or. frz. le hoube entre kroumatel et leschen broug (AD Mos 4 E 130), o Lechen brouch [le:ç9 'broux], Devant lechenbrouch [fo:e le:ça “broux], Elzange (Mv): 1777 or. frz. leschenacht (AD Mos G 85). Faulquemont / Falkenberg (Fa): 1424 or. dt. bis ain leschbornn / vff den alten graben leschborrnn (AD MM B 689 Nr. 20). Florange (Ha): o Leschfeld. Griesborn (SI): o Leschwies, Leschxvies am Weg. Grindorff (Si): 1707 or. frz. leschengarten / am leschen baumgarten (AD Mos 4 E 49). Guenviller (SA): 1717 or. frz. dans lesch visen (AD Mos 4 E 223), o Leschwies ['lejVi:s]. Imling (Sb): o Pre des leches, Dessus du pre des leches. Kerling-lès-Sierck (Si): 1748 or. frz. leschenviese (AD Mos 3636). Kirsch-lès-Sierck (Si): o Leschen-wiss ['leja vis]. Kleinblittersdorf (SB): 1789 or. dt. in den lieschengàrten (GEB), o In den Lieschengarten ['leijavLza / 'Ie:ç9vi:z9], Leischewiise / Leechewiise ['leijbvkza / 'Ie:ç9vi:z9]. Lichtenberg (PP): o Leschmatt [lej'mot]. Longeville-lès-Saint-Avold / Lubeln (Fa): o Leschenburren [lejanburan], Lischern ['lejtm]. Mainzweiler (SW): 1702 or. frz. in der leichbach / ober lehbach / unden lehbach (GEB), 1766 or. dt. die lech / oben an der lechbach / oben in der lechbach / unten an der lechbach / unten in der lechbach / die lechbrunneswies / un ter der lechbrunner wies (GEB), o In der Lechbach [in da le:çbax], Oben an der Lechbach, Mitten in der Lechbach, Unten an der Lechbach, Die Lechbrunnerwies [leiçobora], Über der Lechbrunnerwies fleijabora]. Nennig (MW): 1502 kop. 1693 dt. in lieschenacker (StB Tr 1644/372, 1081), 1588 kop. ca. 1600 dt. in der zweitter gewannen genandt leischenacker vndt hinder wiess (LHA Ko 210/1419, 19), 1616 kop. 1709 dt. leschergewann / in leschenacker (LA Sb Büb B 13, 11), 1616 kop. 1709 frz. in leschenacker (LA Sb Büb B 13, 24), 1646 or. frz. in dem leschenacker (LA Sb Büb B 38, 3), 215