Ortsregister —A— Aachen 89; 100; 102; 219 Alsweiler 537; 636 Altenkessel 208; 261; 582; 590 Altenwald 422; 526 Altheim 636 Ammerland 291 Andernach 351 Annweiler 373; 405; 409; 539 Anspach 555 Arnsberg 259 Aschaffenburg 258 Aschbach 539 Assweiler 636 Auersmacher 278 Aveyron 420 —B— Bachem 403; 406 Bad Bergzabern 107; 277; 317; 404; 409; 524 Bad Dürkheim 276; 358f.; 404; 490; 494 Bad Münster 404f. Ballweiler 69; 135; 290; 452 Bamberg 132; 258 Basel 88; 141; 143f.; 147; 165; 167f.; 588 Baumholder 173; 299; 301; 499 Beaumarais 281 Bebelsheim 290 Bedangen 406; 408; 485 Bergen 224; 408 Berlin 22; 26; 34; 39; 43; 45; 72; 76; 113; 115; 123f.; 128; 142f.; 150; 158; 171 f.; 181; 194f.; 198; 224; 257f.; 260f.; 267; 272; 274; 300; 303; 310; 327fT.; 333; 351; 354; 356; 359; 363f.; 379; 384; 386; 399; 402; 418; 429; 449; 465; 467; 471; 473; 485; 492; 509; 526; 548; 553f.; 563ff.; 576; 578fT.; 585f.; 589; 592; 603; 609; 612 Bern 34; 37; 42; 142; 145; 464 Berschweiler 406; 537 Berus 636 Besseringen 271 Bettingen 409; 536 Bexbach 106 Bierbach 290; 406; 452 Bildstock 366; 566 Biringen 299 Birkenfeld 110; 167; 173; 299; 300f.; 352; 364; 479 Bischmisheim 69; 105; 208; 380; 406f.; 422;536;634 Bischofshofen (österr.) 544 Bisten 352; 536; 636 Bitburg 220 Blickweiler 159,290 Blieskastel 70; 106; 135; 180; 193; 195; 197; 246; 256; 283; 285f.; 415; 422; 425; 429; 482; 529; 536; 549; 593; 634 Bliesmengen-Bolchen 290 Bliesransbach 208; 398 Blittersdorf 351 Blumberg 473 Böckweiler 636 Bonn 115; 124; 128 ; 174; 181; 219; 258 Bordeaux 414; 419; 430 Bous (Buß) 91; 94; 159; 260; 281; 352; 384; 536 Bouzonville 418 Brebach 69; 105; 159; 208; 360; 473; 536; 582; 634 Breitenbach 443 Breitfurt 106; 636 Brenschelbach 636 Breslau 132; 588; 592 Britten 271; 299 Brotdorf 407 Bruchhof-Sanddorf 262 689